Prečo refinancovať?

Finančný sektor je segment, ktorý sa neustále vyvíja, mení a prispôsobuje aktuálnej situácii na trhu. Finančné produkty, ktoré boli výhodné pred niekoľkými rokmi, sa za ten čas mohli zmeniť. Výsledok je, že väčšina ľudí má finančné produkty nastavené nevýhodnejšie, než by v skutočnosti mohli mať.

Zdá sa vám, že platíte veľa za svoj úver alebo pôžičku? Zobrali ste si viacero úverov naraz a neviete, čo platiť skôr? Alebo ste doteraz ani netušili, že by ste mohli mesačne platiť menej ako platíte? Urobte si poriadok vo svojich financiách. Je čas refinancovať

Refinancovanie alebo prefinancovanie v jednoduchosti znamená výmenu nevýhodnej pôžičky za výhodnejšiu. Refinancovať môžete všetky druhy pôžičiek a úverov - hypotekárny úver, spotrebný úver, dlh na kreditnej karte, prečerpanie účtu. Najčastejšie sa refinancujú hypotekárne úvery. 

Refinancovaním môžete znížiť sumu, ktorú platíte banke, ale aj upraviť výšku úrokovej sadzby. Dá sa tak dosiahnúť úspora nemalej čiastky z celkovej požičanej sumy. 
Medzi najčastejšie dôvody, prečo sa rozhodnúť pre refinancovanie, sú nasledovné:

  • získanie finančnej výhody
  • nižšia mesačná splátka
  • nižší úrok
  • zníženie doby splatnosti úveru 
  • nespokojnosť so službami súčasnej banky

Refinancovanie je veľmi populárne najmä v čase, keď úrokové sadzby na finančnom trhu klesajú. Nemalé finančné prostriedky môžete ušetriť prenesením úveru do inej banky, ktorá vám ponúkne nižšiu úrokovú sadzbu. 

Úroková sadzba by však nemala byť rozhodujúcim kritériom pri prenose úveru do inej banky. Ponuka na trhu je široká a rozmanité sú aj podmienky, ktoré sa u jednotlivých bánk líšia. Pri rozhodovaní by ste mali zvážiť všetky aktuálne ponuky a porovnať podmienky spojené s prenosom úveru. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam spojených napríklad s tým, že síce ste získali nižšiu úrokovú sadzbu, ale v konečnom dôsledku zaplatíte viac, ako v pôvodnej banke. 

S refinancovaním sú spojené aj poplatky a pokuty, ktoré vám banka môže vyrúbiť za predčasné splatenie úveru a ich výška určite zaváži pri posudzovaní toho, či sa vám prenos úveru oplatí, alebo nie. 

V neposlednom rade si treba všímať aj dobu splácania úveru v novej banke. 

Kedy je refinancovanie úveru výhodné

Refinancovať úver alebo pôžičku sa určite oplatí vtedy, ak po podrobnej analýze všetkých podmienok, úrokovej sadzby, lehoty splatnosti, poplatkov a pokút zistíte, že zaplatíte celkovo menej, akoby ste zostali splácať úver v pôvodnej banke. 

Pre ilustráciu si uvedieme nasledovný príklad:

Klient A má hypotéku, ktorú vzal v roku 2013. Pôvodná výška úveru 70.000 EUR, pôvodná úroková sadzba 3,20% p.a. pri 3 ročnom fixe, pôvodná splatnosť úveru 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 302,73 EUR. 
Ak by klient zotrval v splácaní takéhoto úveru, preplatenosť po 30 rokoch by bola vo výške 38 982,80 EUR. 
 
Ak by sme tento úver klientovi refinancovali novým, tak klient by mohol mať 1,49% p.a. úrokovú sadzbu a vybrať si či chce znížiť splátku, alebo vo výške pôvodnej mesačnej splátky skrátiť svoju hypotéku zo zostávajúcich 27 rokov na približne 21 rokov. Ak by sa rozhodol pre zníženie splátky, tak nová splátka by bola vo výške 246,12 EUR. Reálna mesačná úspora predstavuje  56,61 EUR. Teda za 3 roky klient ušetrí 36 x 56,61 EUR = 2037,96 EUR !!!! 
 
Oproti pôvodnej preplatenosti 38982,80 EUR klient ušetrí až 21427,83 EUR !!!!