Ušetrite na svojej pôžičke!

Vyplňte dotazník a my pre Vás nájdeme to najlepšie riešenie.

Meno a priezvisko:
Email:
Telefonický kontakt:
Pôvodná výška úveru:
Zostatok:

Žiadali ste o úver za posledných:

Hodnota nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza (PSČ):

Máte možnosť založiť aj inú nehnuteľnosť:

Prosím kontaktujte ma:
Adresa (PSČ):

Dlh na kreditnej karte

Kreditná karta je stále tak trochu neznámy pojem. Veľmi často sa zamieňa s bežne používanou debetnou kartou. Na debetnej karte narába klient s vlastnými peniazmi, zatiaľ čo na kreditnej karte využíva prostriedky banky, ktorá mu poskytne kredit, úverový limit.

Kreditná karta je formou bankového úveru. Nie sú na nej uložené vlasnté prostriedky, ale kredit, ktorého čerpaním vzniká klientovi dlh voči banke, resp. pôžička. Banky poskytujú svojim klientom rôzne druhy kreditných kariet, ktoré sa líšia: 

  • výškou kreditu
  • dĺžkou bezúročného obdobia 
  •  limitom pre jednorázový výber hotovosti
  • poplatkami

Pri ich výbere sa prihliada na aktívny príjem klienta a posudzuje sa jeho bonita.

Splácanie kreditnej karty

Klient by mal stihnúť splatiť dlžnú sumu, ktorú mu banka poskytla formou kreditu, do konca bezúročného obdobia. Bezúročné obdobie je lehota, počas ktorej sa nebude pôžička úročiť a jej dĺžka závisí od konkrétnej banky. Po preklenutí tohto obdobia sa k dlžnej sume začnú okamžite pripočítavať úroky. 

Refinancovanie dlhu na kreditnej karte

Refinancovanie kreditnej karty je prenesenie dlhu k inému poskytovateľovi za výhodnejších podmienok. Oplatí sa to najmä vtedy, ak má poskytnutný úver vysoký úrok a teda aj splátky. 

Vopred si zistite podmienky súvisiace s prefinancovaním dlhu na kreditnej karte. Nižšia úroková sadzba by v tomto prípade nemala byť rozhodujúca. Dôležitá je výška poplatkov spojených s prefinancovaním, ktoré sa líšia u každej banky a tiež lehota splatnosti.