Rizikové poistenie

Dôvod poistenia:

Výška hypotéky, alebo záväzkov:
Chcem poistiť:
Máte predstavu o výške poistných súm?
Prosím napíšte detaily do poznámky:
Váš vek:
Pohlavie:
Počet deti (vyživovaných):
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Email:
Bydlisko (PSČ):

Rizikové životné poistenie je taký typ  životného poistenia, kedy poistený platí výlučne za to, že je poistený na určitú časť na smrť.  Jeho zmyslom je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby  poisteného v okamihu jeho úmrtia. 

Neobsahuje žiadnu šporiacu zložku. Ak požadujete len poistnú ochranu a nechcete zhodnocovať svoje finančné prostriedky, potom do úvahy pripadá práve rizikové životné poistenie. Tento produkt je vhodný pre tých, ktorí chcú zabezpečiť svojich blízkych pre prípad smrti alebo chcú poistenia vinkulovať v prospech iného subjektu, to znamená, že je možné  ho použiť na zabezpečenie hypotéky alebo iných úverových produktov ako napríklad leasing atď. V prípade ukončenej poistnej zmluvy nie je vyplatené žiadne plnenie. K výplate dohodnutej poistnej čiastky dochádza v prípade, že dôjde k úmrtiu klienta alebo prípadne dohodnuté pripoistenie je vyplatené podľa dohodnutých podmienok

Poistná zmluva môže byť nastavená individuálne podľa požiadaviek či potrieb klienta. Výška poistnej čiastky alebo trvanie poistenia sa tak odvíja najmä od výšky disponibilných príjmov rodiny, šírky poistnej ochrany alebo výšky záväzkov. Pri rizikovom poistení je možné v rámci jednej poistnej zmluvy dojednať aj ďalšie pripoistenie a zvýšiť tak poistnú ochranu klienta. Poistenie si môžete dojednať aj na dobu 1 roka.

Pri rizikovom životnom poistení sa neaplikuje daňový odpočet a to z toho dôvodu, že neobsahuje sporiacu zložku.