Úrazové poistenie

Dôvod poistenia:

Výška hypotéky, alebo záväzkov:
Chcem poistiť:
Máte predstavu o výške poistných súm?
Prosím napíšte detaily do poznámky:
Váš vek:
Pohlavie:
Počet deti (vyživovaných):
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Email:
Bydlisko (PSČ):

Úrazové poistenie je poistný produkt, ktorý slúži na krytie rizika úrazu, čiže vám pomôže pri zmiernení finančných dôsledkov akým je pokles príjmu v dobe liečenia úrazu.

Typy úrazového poistenia:

  • smrť úrazom,
  • trvalé následky,
  • denné odškodné pri úraze,
  • telesné poškodenie pri úraze,
  • pobyt v nemocnici v dôsledku úrazu.

 

Je to druh poistenia, ktorý sa dá uzavrieť aj na kratšiu dobu, takto sa často využíva skupinové poistenie ako napríklad školy alebo záujmové združenia s platnosťou kdekoľvek vo svete.