Ušetrite na svojej pôžičke!

Vyplňte dotazník a my pre Vás nájdeme to najlepšie riešenie.

Meno a priezvisko:
Email:
Telefonický kontakt:
Pôvodná výška úveru:
Zostatok:

Žiadali ste o úver za posledných:

Hodnota nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza (PSČ):

Máte možnosť založiť aj inú nehnuteľnosť:

Prosím kontaktujte ma:
Adresa (PSČ):

Hypotekárny úver a refinancovanie úveru

Kúpa domu, bytu, alebo celková rekonštrukcia si vyžadujú značné finančné náklady. Ak nemáte k dispozícii dostatok voľných finančných prostriedkov, chytrým riešením je hypotekárny úver.

Čo je hypotekárny úver?

Hypotéka je najčastejším typom úveru, ktorý sa využíva na financovanie kúpy nehnuteľnosti, pozemku alebo rekonštrukcie. Hypotekárny úver je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti a väčšinou má pomerne nízke úročenie. 

Banky v tomto smere prichádzajú na trh so širokou ponukou. Ak sa rozhodnete požiadať o hypotéku, je dôležité preveriť si ponuky od viacerých bánk a rovnako aj podmienky, s ktorými sa poskytnutie pôžičky viaže. Tie totiž nemusia byť vždy tak lákavé, ako sa na prvý pohľad môže zdať.  Čím viac informácii budete mať, tým jednoduchšie si vyberiete ten najvýhodnejší hypotekárny úver. 

Hypotekárny úver sa najčastejšie využíva na nasledovné účely:

 • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,
 • výstavba alebo zmena dokončených stavieb
 • údržba a rekonštrukcia tuzemských nehnuteľností
 • splatenie starého úveru použitého na financovanie investícií 
  do nehnuteľností (s výnimkou hypotekárneho úveru)

Ako získať hypotekárny úver?

Podmienkou poskytnutia hypotekárneho úveru je zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti. Úver je možné poskytnúť po založení vlastnej nehnuteľnosti alebo so súhlasom majiteľa, ak je založená nehnuteľnosť, ktorú žiadateľ o úver nevlastní. 

Pre získanie hypotéky banka požaduje predloženie potrebných dokladov. 

Základný doklad

 • potvrdenie o výške príjmu (daňové priznanie, potvrdenie príjmu od zamestnávateľa a pod.)

Kúpa nehnuteľnosti:

 • kúpna zmluva (zmluva o budúcej zmluve)
 • výpis z katastra nehnuteľnosti 

Výstavba, rekonštrukcie, opravy:

 • stavebné povolenie
 • projektová dokumentácia
 • rozpočet stavby
 • výpis z katastra nehnuteľností
 • zmluva s dodávateľom 

Splatnosť hypotéky zabezpečenej nehnuteľnosťou je od 4 do 30 rokov, pričom musia byť dopredu stanovené podmienky pre jej čerpanie. 

Refinancovanie úveru 

Zobrali ste si hypotekárny úver za podmienok, ktoré už dnes nie sú také výhodné ako pár rokov dozadu? Možno je ten správny čas uvažovať nad refinancovaním úveru

 

Refinancovanie úveru v podstate znamená jeho splatenie výhodnejším úverom. Môžete tak urobiť v tej istej banke, ale s novými, výhodnejšími podmienkami, alebo preniesť úver do novej banky, ktorá vám poskytne finančné prostriedky na jeho splatenie.  S touto zmenou sú spojené určité poplatky, čiže by ste mali dopredu poznať všetky náklady a poplatky, ktoré sú spojené s prefinancovaním úveru. 

Kedy sa refinancovanie úveru oplatí?

Refinancovať starú hypotéku sa oplatí vtedy, ak ušetríte viac ako sú náklady spojené s refinancovaním. Pokiaľ máte možnosť získať lepšiu úrokovú sadzbu a za výhodnejších podmienok, určite je refinancovanie správnym riešením. 

Výhody refinancovania úveru

 • výhodnejšia úroková sadzba
 • menej poplatkov súvisiacich s hypotekárnym úverom
 • nižšia preplatenosť úveru
 • možnosť získať vyššiu pôžičku

Najlepšie obdobie na prefinancovanie úveru je v čase výročia fixácie, teda bankou garantovanej úrokovej sadzby. Vtedy vám nehrozia žiadne sankcie za predčasné splatenie úveru. 

Postup pri refinancovaní úveru

 • aspoň 2 - 3 mesiace pred koncom súčasnej fixácie požiadať svoju banku o ponuku úrokovej sadzby na ďalšie obdobie
 • urobiť kalkuláciu, či sa úver oplatí refinancovať
 • zistiť si či banka nemá limity na počet úverov, ktoré potrebujete refinancovať
 • zistiť horné limity na nový spotrebný úver
 • zistiť všetky náklady a poplatky súvisiace s refinancovaním
 • získať potvrdenie o zostatku starého úveru
 • podať žiadosť o úver a predložiť banke všetky požadované dokumenty a doklady

Poplatky pri refinancovaní 

Ak sa rozhodnete pre refinancovanie, zistite si najskôr všetky poplatky, ktoré s prefinancovaním súvisia:

 • poplatok za predčasné splatenie úveru 
 • poplatok za nový znalecký posudok 
 • poplatok za poskytnutie nového úveru 
 • poplatok za zmeny v úverovej zmluve
 • poplatok za oficiálne vyčíslenie dlhu 
 • poplatok za zápis záložného práva do katastra nehnuteľností