GAP poistenie

Druh a značka MV :
Poistník vozidla:
Vek vozidla:
Rok výroby:
Druh paliva:
Typ karosérie:
Zvihový objem valcov (cm3):
Výkon motora (kW):
Prevodovka (počet stupňov):
Počet najazdených km:
Názov výbavy MV :
Podrobnejšie požiadavky:
Príslušnosť podľa okresu:
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Email:
Bydlisko (PSČ):

GAP – poistenie

Znamená poistenie finančnej straty, ktorá  kryje rozdiel medzi obstarávacou hodnotou (nákupnou cenou) a všeobecnou hodnotou (cena, ktorú malo vozidlo pred poistnou udalosťou), pričom poistná doba môže byt 3, 4 až 5 rokov. Takéto poistenie Vás zbaví starostí s financiami v prípade náhodných udalostí krádeže alebo nehôd. Je možné ho uzatvoriť aj pre nové a aj pre ojazdené vozidlá do 3,5 t.

Ku GAP poisteniu potrebujete:

  • platné havarijné poistenie,
  • platný technický preukaz s EVČ,
  • maximálna obstarávacia hodnota motorového vozidla je 80 000 € s DPH,
  • ak od dátumu výroby motorového vozidla neuplynulo viac ako 5 rokov, dátum evidencie vlastníka vozidla podla Osvedčenia o evidencii (technický preukaz) nie je starší ako 3 mesiace alebo od uzatvorenia zmluvy o financovaní medzi prenajímatelom - veriteľom (vozidlo zakúpené cez leasing) neuplynulo viac ako 6 mesiacov.

 

Odcudzením  vozidla, sa považuje krádež (privlastnenie si vozidla prekonaním prekážky chrániacej vozidlo pred odcudzením) alebo lúpež (privlastnenie si vozidla použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia).
Pod finančnou stratou v dôsledku totálneho zničenia treba chápať poškodenie v dôsledku havárie, alebo v dôsledku živelnej udalosti, čiže povodne, záplavy, požiaru, zrútenia skál, zeminy alebo lavíny, pádu stromov alebo stožiarov, krupobitia alebo víchrice.