Poistenie čelného skla

Autosklo je
Časový rozsah poistenia
Typ vozidla
Vek vozidla:
Účel použitia:
Továrenská značka:
Model:
Príslušnosť podľa okresu:
Rok výroby:
Zdvihový objem valcov:
Výkon motora:
Max. prípustná hmotnosť:
Druh paliva:

Poistník

Právna forma:
Vodičské oprávnenie od roku:
Doba bezškodového priebehu:
Počet nehôd za posledné 3 roky:
PSČ:
Obec:

Doplňujúce informácie

Začiatok poistenia:
Platba poistného:
V súčasnosti je vozidlo poistené:
Držiteľ má zmluvy pre iný produkt:

Meno a priezvisko:
Tel. kontakt:
E-mail:

Poistenie čelného skla

Rozbité čelné sklo patrí medzi najčastejšie poškodenie vozidiel, tvorí až 70% celkových poistných škôd.

Poistné riziká, ktoré zahŕňa poistenie čelného skla:

  • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napríklad stret, náraz, pád predmetov, krupobitie, výbuch,
  • poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla spôsobené úmyselným jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša žiadne materiálne obohatenie – vandalizmus.