Poistenie sedadiel

Druh vozidla
Miest na sedenie
Začiatok poistenia
Limit poistného krytia

Meno a priezvisko:
Tel. kontakt:
E-mail:

Limit poistného krytia

Variant IVariant IIVariant III
Poistenie úrazu s následkom smrti70 000.00 EUR / 2 108 820.00 Sk35 000.00 EUR / 1 054 410.00 Sk15 000.00 EUR / 451 890.00 Sk
Poistenie úrazu s následkom čiastočnej trvalej invalidity70 000.00 EUR / 2 108 820.00 Sk35 000.00 EUR / 1 054 410.00 Sk15 000.00 EUR / 451 890.00 Sk
Bonus za použitie bezpečnostného pásu v prípade úrazu s následkom smrti a úrazu s následkom čiastočnej trvalej invalidity1 500.00 EUR / 45 189.00 Sk1 500.00 EUR / 45 189.00 Sk1 500.00 EUR / 45 189.00 Sk
Poistenie zlomenín3 500.00 EUR / 105 441.00 Sk1 500.00 EUR / 45 189.00 Sk750.00 EUR / 22 594.50 Sk
Poistenie pre prípad úrazu popáleninami3 500.00 EUR / 105 441.00 Sk1 500.00 EUR / 45 189.00 Sk750.00 EUR / 22 594.50 Sk
Poistenie denného odškodnenia v prípade úrazu pri hospitalizácii v nemocnici s franšízou 3 dni35.00 EUR / 1 054.41 Sk15.00 EUR / 451.89 Sk7.50 EUR / 225.95 Sk
Doba poistenia1 rok1 rok1 rok

Poistenie sedadiel

Toto poistenie je veľmi užitočné, ak motorové vozidlo vedie striedavo viacero vodičov, ako manželia alebo rodinní príslušníci. Ak je  motorové vozidlo vo vlastníctve  firmy to môžu byť rôzni zamestnanci. Poistenie sa vzťahuje na vozidlo a teda na kohokoľvek, kto sedí vo vozidle. Poisťujú všetky sedadlá v motorovom vozidle podľa technického preukazu. Pre dojednanie poistenia nie je podmienkou, aby bolo vozidlo vo Vašom vlastníctve a v aute nemusí byť prítomný ani majiteľ vozidla. Nie je dôležité či ste pravidelný vodič alebo len spolujazdec a jazdíte dlhé trasy alebo sadáte za volant len raz za čas. Riziko možného úrazu v motorovom vozidle to vôbec neovplyvňuje. 

 

Poistením sú kryté úrazy poistných osôb, ku ktorým dôjde:

  • počas jazdy motorovým vozidlom na miestach určených na prepravu osôb alebo pri jeho dopravnej nehode,
  • pri nastupovaní alebo vystupovaní z motorového vozidla,
  • pri uvádzaní motora motorového vozidla do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy,
  • pri krátkodobých zastaveniach motorového vozidla, ktoré si vyžiadala situácia v cestnej premávke, z dôvodu opravy alebo odstránenia bežnej poruchy vzniknutej počas jazdy, pokiaľ k úrazu prepravovanej osoby dôjde vo vozidle alebo v jeho blízkosti na pozemnej komunikácii, po ktorej motorové vozidlo jazdilo.

Aké riziká sú zahrnuté do poistenia?

  • smrť následkom úrazu,
  • trvalá invalidita následkom úrazu,
  • denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu ,
  • zlomeniny a popáleniny následkom úrazu.

Poistenie sedadiel má platnosť nielen na území Slovenskej republiky ale aj počas pobytu v zahraničí.