Celoročné poistenie

Územná platnosť
Účel cesty
Riziková skupina
Riziková skupina
Riziková skupina
Riziková skupina
Dátum odchodu
Typ poistenia
Počet osôb
Vek osôb
menej ako 6 týžd.
menej ako 3 mes.
menej ako 6 mes.
6 mesiacov - 14 rokov
15 rokov
16 - 17 rokov
18 - 64 rokov
65 rokov
66 - 69 rokov
70 rokov
71 - 79 rokov
80 rokov

Poistné krytie

Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
E-mail:
Bydlisko (PSČ):

Celoročné cestovné poistenie je určené pri častom cestovaní, najčastejšie sú to služobné cesty,  alebo výlety, či časté dovolenky, počas ktorých ste poistený celý rok bez geografického obmedzenia.

Slúži na krytie nasledovných rizík či nákladov podľa vášho výberu:

  • úraz,
  • asistenčné služby,
  • liečebné náklady,
  • pátranie a záchrana,
  • poistenie zodpovednosti,
  • batožina,
  • storno poplatky,
  • poistenie pre prípad prerušenia cesty,
  • poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu.