Krátkodobé poistenie

Destinácia
Účel cesty
Riziková skupina
Riziková skupina
Riziková skupina
Riziková skupina
Dátum odchodu
Dátum návratu
Typ poistenia
Počet osôb
Vek osôb
menej ako 6 týžd.
menej ako 3 mes.
menej ako 6 mes.
6 mesiacov - 14 rokov
15 rokov
16 - 17 rokov
18 - 64 rokov
65 rokov
66 - 69 rokov
70 rokov
71 - 79 rokov
80 rokov

Poistné krytie

Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
E-mail:
Bydlisko (PSČ):

Krátkodobé cestovné poistenie je určené najmä pre tých, ktorí cestujú do zahraničia na kratšie časové obdobie, čiže pre príležitostných cestovateľov. Zaručí vám pocit istoty  pri dovolenkách, víkendových zahraničných pobytoch, či nákupoch bez geografických obmedzení. Je možné ho uzatvoriť aj na jeden deň a až do jedného roka v prípade, že sa nachádzate v zahraničí nepretržite. 

Slúži na krytie nasledovných rizík či nákladov podľa vášho výberu:

  •  
  • úraz,
  • asistenčné služby,
  • liečebné náklady,
  • pátranie a záchrana,
  • poistenie zodpovednosti,
  • batožina,
  • storno poplatky,
  • poistenie pre prípad prerušenia cesty,
  • poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu.