Byt

Stav nehnuteľnosti:
Obývanosť:
Nehnuteľnosť sa nachádza:
Rok kolaudácie
Rok rekonštrukcie
PSČ:
Obec:
Bola v posledných 10 rokoch v mieste poistenia povodeň alebo záplava?
Je dom vzdialený od vodného toku viac ako 300 metrom?
Leží dom viac ako 3 m nad bežnou hladinou vodného toku ?
Spôsob vyhotovenia:
Materiál:
Typ strechy:

Rozdelenie podlahových plôch v dome

Pivničné priestory m2:
Prízemie m2:
Poschodie 1. m2:
Poschodie 2. m2:
Poistenie vedľajších budov a stavieb:

Výber poistného krytia:

Mám záujem o poistenie zodpovednosti za škodu:
Základná poistná suma pre rodinný dom:
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Email:

Byt predstavuje pre každého z nás istotu, výsledok našej námahy do ktorej sme investovali svoj čas, financie, preto by sme mali náš dom chrániť.  Poistenie vášho bytu vám prináša istotu, že v prípade nepredvídaných situácií budete mať možnosť a prostriedky ako túto situáciu riešiť. 

Chránte svoj domov pred nasledujúcimi rizkami:

  • požiar, výbuch, výchrica, krupobitie, priamy úder blesku,
  • voda z vodovodných zariadení,
  • sneh námraza, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, lavín, zemetrasenie,
  • povodeň a záplava,
  • náraz dopravného prostriedku, pád stromov, požiarov,
  • atmosferické zrážky,
  • krádež, lúpež,
  • vandalizmus, atď.

 

Popri poistení, ktoré chráni celý váš majetok, Vám odporúčame aj poistenie domácnosti