Rekreačná budova

Stav nehnuteľnosti:
Obývanosť:
Nehnuteľnosť sa nachádza:
Rok kolaudácie
Rok rekonštrukcie
PSČ:
Obec:
Bola v posledných 10 rokoch v mieste poistenia povodeň alebo záplava?
Je dom vzdialený od vodného toku viac ako 300 metrom?
Leží dom viac ako 3 m nad bežnou hladinou vodného toku ?
Spôsob vyhotovenia:
Materiál:
Typ strechy:

Rozdelenie podlahových plôch v dome

Pivničné priestory m2:
Prízemie m2:
Poschodie 1. m2:
Poschodie 2. m2:
Poistenie vedľajších budov a stavieb:

Výber poistného krytia:

Mám záujem o poistenie zodpovednosti za škodu:
Základná poistná suma pre rodinný dom:
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Email:

Rekreačné budovy – chaty či chalupy nám poskytujú vytúžený relax po náročnom pracovnom týždni alebo počas prázdnin. Ich poistením chránite to, čo je pre Vás znamená miesto vytúženého oddychu. Cieľom poistenia je chrániť vašu chatu, chalupu, vedľajšie stavby a budovy alebo stavebné materiál a mechanizmi ale aj jej vnútorné vybavenie.

Poistenie rekreačných budov zahrňuje tieto riziká:

 • požiar, výbuch, výchrica, krupobitie, priamy úder blesku,
 • voda z vodovodných zariadení,
 • sneh námraza, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, lavín, zemetrasenie,
 • povodeň a záplava,
 • náraz dopravného prostriedku, pád stromov, požiarov,
 • atmosferické zrážky,
 • krádež, lúpež,
 • vandalizmus,
 • škoda spôsobená skratom elektromotora
 • škody vzniknutej na skle
 • škody, ktorú spôsobí poistník na majetku alebo zdraví inej osoby.

Pri výbere poistnej sumy si dajte záležať aby nedošlo k podpoisteniu alebo k nadpoisteniu.
Podpoistenie nastáva v prípade,keď je poistná suma nižšia ako skutočná cena nehnuteľnosti, na ktorú sa poistenie uzatvorilo. Jeho dôsledkom je nižšie poistné, avšak v prípade poistnej udalosti aj nižšie poistné plnenie.

Nadpoistenie  nastáva v prípade, keď je poistná suma vyššia ako hodnota nehnuteľnosti, na ktorú sa uzatvorilo poistenie. Jeho dôsledkom je predražené poistné, avšak v prípade poistnej udalosti nízke poistné plnenie, ktoré sa nevyplatí v plnej výške, ale len vo výške skutočnej škody.